2009 FORD EDGE     137963 Miles

2005 BMW X3     189791 Miles